Omega-3 af høj kvalitet

Omega-3 af høj kvalitet


Når vi skal producere noget, som du skal spise, følger vi myndighedernes strenge krav. Du kan derfor være sikker på, at vores omega-3 holder en høj kvalitet.


Omega-3 af høj kvalitet

Kvalitetssikring af omega-3 produkter

Vesterålens Naturprodukter har et højt fokus på kvalitet, som inkluderer fuld sporbarhed af råvarer og produktionsprocesser samt analyser af enhver produktion, som sikrer, at omega-3 produkterne opfylder de gældende kvalitetskrav.


  • Produkterne gennemgår omhyggelige kvalitetskontroller og analyser både før, under og efter den færdige produktion.
  • Partier med fiskeolie, som ikke tilfredsstiller vores krav, bliver afvist.
  • Der udføres stabilitetstests på produkterne under hele holdbarhedstiden.
  • Vore leverandører er godkendt af alle relevante myndigheder og kontrolorganer.

Alle vores omega-3 produkter testes for primære og sekundære oxidationsemner (peroxidniveau og anisidinniveau) og vi forholder os til de grænseværdier som GOED (Global Organization for EPA and DHA) har i sit regelsæt (PV<5 og AV<20). Disse grænseværdier er strengere end de værdier som findes i regelsættet i den europæiske farmakopé.


Strenge krav

Al fiskeolie som sendes til EU skal opfylde de strenge hygiejnekrav som er fastsat i kommissionsforordningen (EF) nr. 1020/2008, herunder at olien som er anvendt, er egnet til konsumering.


Indkøb af fiskeolier sker i henhold til den europæiske farmakopé, som er en standard som varetager kvalitet og renhed. Vi følger også GOED (Global Organization for EPA and DHA), en standard som stiller endnu hårdere krav end den europæiske farmakopé.


Europæiske myndigheder, samt store aktører i detailledet, gennemfører regelmæssigt kvalitetskontroller og dokumenterer hvordan retningslinjerne følges. Offentlige organer kontrollerer regelmæssigt at vore leverandører opfylder kvalitetskravene.


Garanterer tryghed for forbrugeren

Som en del af Pfizer koncernen er Vesterålens Naturprodukter medlem af Global Organization for EPA and DHA omega-3S (GOED). GOED består af markedets ledende producenter og leverandører af omega-3 fedtsyrer EPA og DHA og sætter en høj etisk standard for sine medlemmer.


Vesterålens Naturprodukter garanterer at alle produkter, som sendes ud på markedet, opfylder gældende kvalitetskrav; GOED, den europæiske farmakopé, samt myndighedernes krav. Dette kan dokumenteres gennem analysecertifikater fra producenten og analyser, som udføres af en tredjepart (Eurofins).


Ref. PP-FRI-NOR-0323