Produktion

Produktion


Sådan fremstilles vores omega-3 produkt.


Fisk

Hvor kommer olien fra?

Olien i vores fiskeoliekapsler bliver udelukkende hentet fra pelagiske fisk (ansjoser og sardiner) fra Stillehavet, nærmere bestemt ud for Sydamerikas kyst (Chile og Peru).


Grundet lavt indhold af miljøgifte og et naturligt højt indhold af omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA, er disse råstoffer meget gunstige for udvinding af omega-3 olie. Omega-3 fedtsyrerne udvindes fra hele fisken, ikke kun fra leveren.


Forædling af olien

Fra fiskefelterne i Sydamerika sendes olien til Canada hvor den bliver renset, raffineret og koncentreret. Processen foregår på et topmoderne anlæg, hvor der benyttes patenterede processer der sikrer kvalitet og renhed for vores omega 3-koncentrater.


Olien analyseres grundigt i henhold til strenge specifikationer, metoder og procedurer udviklet og valideret i henhold til internationale retningslinjer som European Pharmacopoeia, USP, AOCS og GOED.


Produktion og indkapsling

Til sidst sendes olien videre til Pfizers fabrikker, hvor den endelige produktion, indkapsling og emballering foregår.


Her tilsættes de vitaminer og mineraler vi ønsker at det færdige produkt skal indeholde, før olien lægges i gelatinekapsler (kalv). Gelatinen som bruges er både Halal- og Koshergodkendt.


Derefter bliver kapslerne lagt på de velkendte Active Omega-3 bokse, før vi måler produktets stabilitet. Dette gør vi for at sikre kvalitet, holdbarhed og at vores kosttilskud indeholder minimum de næringsværdier, som angives på etiketterne, igennem hele holdbarhedstiden.


Top kvalitet

Alle vores producenter er godkendte og regelmæssigt kontrolleret af Mattilsynet i Norge eller tilsvarende kontrolorganer i andre lande.


Vi har fuld sporbarhed af råvarer og produktionsprocesser, samt analyser af hver produktion, som sikrer at omega-3 produkterne overholder gældende kvalitetskrav. Uafhængige analyser er udført af Eurofins.


Friend of the Sea

Friend of the Sea (FOS) er en international ledende organisation for certificering af produkter fra bæredygtigt fiskeri. FOS certificerer også omega-3 olier, fiskefoder og fiskemel. Organisationen fokuserer på at undgå miljøskadelige fangstmetoder, overfiskeri af bestande samt reducering af bifangst.


Desuden stiller Vesterålens Naturprodukter selv en række interne krav til miljøbelastning og socialt ansvar.


Ref. PP-FRI-NOR-0383